NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Dowiedz się o co najczęściej pytają klienci CADWorks Systems lub uzyskaj pomoc naszego specjalisty.

ADRES E-MAIL

pomoc@cwsystems.pl

ADRES E-MAIL

+48 539 578 602

SOLIDWORKS CAM


Subskrypcja SOLIDWORKS

Subskrypcja  to abonament, który jest przypisany do licencji programu SOLIDWORKS. Dzięki jej wykupieniu zapewnisz swojej firmie dostęp do najnowszych wersji programu, aktualizacji Service Pack, wsparcia technicznego czy zasobów zapewnionych przez globalną sieć przedstawicieli VAR, a także innych udogodnień skierowanych do subskrybentów.

Subskrypcja nie jest obligatoryjna w przypadku oprogramowania SOLIDWORKS CAD, jednak SOLIDWORKS PDM wymaga jej zakupu w pierwszym roku.

Zapewniamy pomoc techniczną, dostęp do aktualizacji oraz Service Pack, pełny dostęp do portalu użytkowników, z którego można m.in. pobrać rozszerzenia czy skorzystać z bazy wiedzy. Oferujemy możliwość wpływania na dalszy rozwój oprogramowania poprzez zgłaszanie zapotrzebowania na ulepszenia. 

Aktywny abonament pozwoli na wykorzystanie wszystkich możliwości oprogramowania SOLIDWORKS, a dostęp do najnowszych aktualizacji oraz specjalistycznego wsparcia technicznego pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Podniesiona wydajność oprogramowania, aktualizowane właściwości produktu, wsparcie techniczne obejmujące konsultacje telefoniczne i elektroniczne to dodatkowy atut dla subskrybentów.

Aktywna subskrypcja SOLIDWORKS w CADWorks System to szereg benefitów dla naszych stałych klientów. Zainteresowanym oferujemy możliwość przeprowadzenia bezpłatnej wizyty technicznej lub konsultacji on-line. Ponadto proponujemy preferencyjne warunki zakupu kolejnych licencji oraz usług świadczonych przez naszą firmę.

Wykwalifikowany zespół specjalistów, posiadający najwyższy dostępny stopień certyfikacji producenta oprogramowania SOLIDWORKS, zapewnia bezpieczeństwo projektantom i inżynierom. Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych wynikających z codziennego użytkowania oprogramowania, w miarę możliwości osiągając krótki czas reakcji. Współpracujemy z producentem podczas diagnozowania i znalezienia rozwiązania dla danego zgłoszenia.

Do wszystkich pakietów dołączony jest moduł Simulation Xpress. Jednak pełnoprawne badanie statyczne jest dostępne dla wszystkich pakietów, jeżeli posiadasz wykupioną licencje SOLIDWORKS Simulation.

Najszybszą metodą kontaktu z pomocą techniczną jest odwiedzenie Portalu użytkowników SOLIDWORKS lub kontakt telefoniczny z przedstawicielem.

Subskrybenci SOLIDWORKS, w zależności od posiadanej wersji, uzyskują dostęp do specjalnych produktów czy usług, wśród których można wyróżnić: biblioteki tekstur, materiały szkoleniowe, bazy produktów czy bezpłatne certyfikacje. W ramach licencji Standard można bezpłatnie korzystać z narzędzi wspierających wytwarzanie CAM, a aktywni użytkownicy pakietu Professional otrzymują SOLIDWORKS Visualize.

W ramach subskrypcji producent zapewnia klientom rozwój programu, czy bieżące aktualizacje, które udostępniane są regularnie (ok. 5 razy w roku) w postaci Service Pack. Pod koniec roku zawsze ukazuje się nowa wersja oprogramowania zawierająca obszerną ilość usprawnień oraz nowości. 

Powiadomienia o nowych wersjach oprogramowania przesyłane są drogą mailową. Można je pobrać samodzielnie, bezpośrednio z Portalu dla użytkowników SOLIDWORKS – Customer Portal. 

Oprogramowanie SOLIDWORKS dostępne jest w trzynastu językach. Wsparcie techniczne realizowane jest w języku adekwatnym dla danego regionu czy potrzeb.

Najprostszą metodą wykupienia subskrypcji SOLIDWORKS jest kontakt z lokalnym przedstawicielem. Skontaktuj się z nami , a my pomożemy Ci go zlokalizować.

Standardowo subskrypcja może być wykupiona na okres 1 roku, 3 lub 5 lat. 

Brak aktywnej subskrypcji sprawi, że ewentualne problemy mogą pozostać bez rozwiązania. Utracone zostaną przyszłe aktualizacje, a także dostęp do Portalu Klienta SOLIDWORKS, produktów subskrybowanych oraz przyszłych poprawek. Niemożliwe będzie dołączenie licencji do instalacji sieciowej. Rezygnacja z subskrypcji nie doprowadzi bezpośrednio do wyłączenia lub utraty wieczystej licencji na oprogramowanie SOLIDWORKS.

Oferujemy pomoc w zdiagnozowaniu typowych błędów, podpowiemy gdzie można szukać ich rozwiązania. Udostępnimy informacje o posiadanych licencjach i numerach kluczy, zresetujemy licencje w przypadku awarii sprzętu. Dodatkowo udzielimy informacji o produktach, wybranych funkcjach oraz dobrych praktykach w użytkowaniu oprogramowania SOLIDWORKS.


Licencjonowanie

SOLIDWORKS posiada następujące typy licencji:

Stand-alone

Licencje jednostanowiskowe, które aktywuje się na danej stacji roboczej. Mogą być one przenoszone pomiędzy komputerami za pomocą mechanizmu transferu i ponownej aktywacji. Licencje te mogą być aktywowane ręcznie lub online.

SNL (SOLIDWORKS Network License; sieciowa)

Zarządzanie dostępnymi licencjami odbywa się w sposób automatyczny poprzez Managera Licencji Sieciowej, jak i zarządzanie funkcjonalnością pakietów. Dzięki funkcji wypożyczenia licencji istnieje możliwość korzystania z licencji poza miejscem pracy. Są one płynnie przekazywane między komputerami w miarę potrzeb. Uproszcza się kwestie zarządzania subskrypcją pod kątem finansowym tj. jeden numer seryjny, jeden termin końca subskrypcji dla wszystkich licencji).

Licencje czasowe dają prawo do korzystania z oprogramowania SOLIDWORKS na odnawialny okres czasu. W porównaniu do tradycyjnego modelu licencjonowania wieczystego jest łatwiejszy do budżetowania.

Licencje czasowe dają prawo do korzystania z oprogramowania SOLIDWORKS na odnawialny okres czasu.

Licencje czasowe można wykupić na okres 3 miesięcy lub roku. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Tak jest to możliwe, jednak konieczne jest wyrównanie wszystkich licencji w zakresie daty zakończenia subskrypcji.

Aktualnie w ofercie dostępne są następujące pakiety:

 • SOLIDWORKS (Standard, Professional, Premium)
 • SOLIDWORKS Simulation (Standard, Professional, Premium)
 • SOLIDWORKS Plastics (Standard, Professional, Premium)
 • SOLIDWORKS Visualize (Standard, Professional i Boost)
 • SOLIDWORKS Composer
 • SOLIDWORKS CAM (Standard, Professional)
 • SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor
 • SOLIDWORKS Electrical
 • SOLIDWORKS MBD
 • SOLIDWORKS Manage
 • SOLIDWORKS Flow Simulation

To licencja sieciowa, która zapewnia dostęp do oprogramowania przez serwer oraz kontroluje, aby liczba równoczesnych użytkowników nie przekroczyła liczby zakupionych licencji.

Przede wszystkim umożliwia wielu jednoczesnym użytkownikom dostęp do oprogramowania w rozproszonym środowisku grup roboczych, zapewniając jednocześnie zgodność i elastyczność.

Licencja SolidNetWork obejmuje dodatkową opłatę za stanowisko dla klientów komercyjnych. Skontaktuj się z nami.

Aktywacja SNL jest rozszerzeniem aktywacji licencji jednostanowiskowej. Bezpieczny i bezproblemowy proces, który uwierzytelnia licencjonowanych użytkowników sieci podczas procesu instalacji. Proces weryfikuje, czy numer seryjny jest prawidłowy i czy nie został aktywowany w większej liczbie systemów, niż zezwala na to Umowa licencyjna użytkownika końcowego SOLIDWORKS (EULA). 

Serwer licencji to stacja robocza skonfigurowana do obsługi stanowisk. Serwer licencji przyznaje klientom licencyjnym uprawnienia do wykonywania SOLIDWORKS.

1. Za pomocą Menedżera instalacji SOLIDWORKS pobierz i zainstaluj Administratora SNL na serwerze licencji.

2. Uruchom administratora SNL.

3. Odpowiedz „Tak” na pytanie „Czy chcesz aktywować teraz?”.

4. Przejdź przez kolejne ekrany, aby zakończyć proces aktywacji.

Tak. Aktywacja SNL wymaga natychmiastowej aktywacji, aby serwer licencji mógł dystrybuować licencje.

W ciągu dwóch dni roboczych.

Ważne jest, aby obecna licencja w puli SNL posiadała aktywną subskrypcje, a jej okres końca subskrypcji powinien pokrywać się z nowo zakupioną subskrypcją, a koniec terminu subskrypcji w obecnie posiadanych licencjach SNL wynosi co najmniej 3 miesiące.

Klient może posiadać dowolną liczbę licencji SNL.

Tak. Klienci SOLIDWORKS z autonomicznymi stanowiskami SOLIDWORKS będą mogli zmienić licencje autonomiczne na licencje SolidNetWork, jednakże obowiązuje opłata SolidNetWork.

Tak, można mieć połączenie obu licencji.

Uruchom administratora SNL i naciśnij przycisk Modyfikuj. Tutaj znajdziesz opcję Transfer, jeśli już aktywowałeś serwer.

Konieczne będzie utworzenie zgłoszenia serwisowego z zespołem pomocy technicznej SOLIDWORKS. Następnie zostanie wydany tymczasowy plik licencji lub możliwość ponownej aktywacji na innym serwerze licencji.

Nie, licencja SNL nie wymaga usługi subskrypcji. Jednak korzyści z usługi subskrypcji (aktualizacje oprogramowania, dostęp do bazy wiedzy itp.) nie będą dostępne.

Przyszłe wersje SOLIDWORKS i usług nie będą objęte subskrypcją.

Licencja SolidNetWork pozwala na użycie w domu, o ile użytkownik ma ciągłe połączenie sieciowe z serwerem licencji i licencje są dostępne.

Tak, dodatki są w pełni obsługiwane.

Istnieją dwa proste testy, które można wykonać:

1. Sprawdź, czy komputer lokalny widzi serwer w sieci, otwórz okno DOS i wpisz następujące polecenie: ping [nazwa_serwera]. Jeśli serwer jest dostępny, otrzymasz wiadomość zwrotną zawierającą adres IP serwera. Jeśli serwer nie jest dostępny, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Zły adres IP”. Zły adres IP może być spowodowany błędną pisownią nazwy serwera lub problemami z łącznością sieciową.

2. Upewnij się, że bardziej złożone protokoły TCP/IP są prawidłowo kierowane, spróbuj wykonać telnet do portu na serwerze, na którym znajduje się serwer FLEXLm, wpisz: „telnet [nazwa_serwera] [numer_portu]”. Domyślny numer portu programu SW FLEXlm to 16560. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „połączenie nie powiodło się”, oznacza to, że routing TCP/IP między klientem, a serwerem jest niewystarczający. Konieczne będzie skontaktowanie się z administratorem sieci w celu rozwiązania tego problemu, zanim Licencja SolidNetWork będzie działać.


SOLIDWORKS Composer

Program Composer jest niezależny, może zostać zainstalowany na oddzielnym stanowisku bez dodatkowej licencji SOLIDWORKS. Wraz z nim dołączony jest SOLIDWORKS Translator, wykorzystywany do importu geometrii. 

Jest to darmowe narzędzie do podglądu plików SMG nie wymagające instalowania pełnej wersji programu. Pozwala zobaczyć cały projekt i wykorzystać go do prezentacji.

Dzięki tej opcji możliwe jest zaznaczenie całego złożenia jednym kliknięciem. Dodatkowo poprawia proces generowania animacji, aby przesunąć całe złożenie tworzy jeden klucz operacji zamiast kilku do każdego aktora wchodzącego z skład złożenia.

Najdalej odsunięty aktor kierunku po którym będziemy rozstrzelać zostaje w pozycji początkowej – reszta aktorów względem niego zostaje rozstrzelona.

Zaznaczamy klucze, a następnie za pomocą czarnego paska na dole Timeline chwytając za jeden z jego końców można dodać lub skrócić obszar między kluczami.

Tak, za pomocą wciśniętego klawisza ALT należy wybrać krawędź lub oś.

Tak, służą do tego zmienne CAMERA HEIGHT, bądź CAMERA FOV (jeżeli jesteśmy w trybie CAMERA PERSPECTIV MODE).

W tym celu należy przejść do zakładki TRANSFORM->MOVE->TRANSLATE wybrać danego aktora i kliknąć oś po którym chcemy odsunąć aktora – po czym w zakładce PROPERTIES pojawi się nam zmienna LENGTH w której wpisujemy odległość odsunięcia.


SOLIDWORKS Electrical

Nie, Electrical Schematic to autonomiczna aplikacja nie wymagająca posiadania licencji SOLIDWORKS.

Tak, Electrical 3D wymaga posiadania licencji, aby móc opracowywać trójwymiarowe projekty wiązek elektrycznych.

Jest to pakiet dostarczający w jednym zestawie program SOLIDWORKS Electrical Schematic oraz SOLIDWORKS Electrical 3D. Pełną funkcjonalność pakietu Professional otrzymujemy za pomocą jednego numeru licencji oraz tylko jednej instalacji.


SOLIDWORKS Simulation

Oprogramowanie korzysta z metody elementów skończonych dla obliczeń strukturalnych., co umożliwia obliczenie naprężeń w elemencie oraz powstałych przemieszczeń w związku z nadanych obciążeniem. Obsługuje analizy liniowe, jak i nieliniowe, a także dynamiczne.

Jest to dodatek, dlatego do jego uruchomienia wymagana jest wcześniejsza instalacja samego oprogramowania SOLIDWORKS.

Istnieje możliwość wybrania kilku solverów, które można rodzielić na dwa podtypy:

- iteracyjny wykorzystujący solver FEE Plus

- bezpośredni korzystający z Direct Sparse, Palrge Problem Directe Sparse oraz Intel Direct Sprase

Wszystkie solvery , które mogą zostać użyte w analizie nieliniowej są typu Implict.

Oprogramowanie opiera się na schemacie numerycznym, inaczej nazywanym metodą elementów skończonych. Jego użycie implikuje pewne błędy obliczeniowe, aczkolwiek dokładność wyników jest potwierdzona w raporcie ANFOR, w którym porównano wyniki analizy numerycznej dla ponad 100 przykładów do obliczeń analitycznych potwierdzających dokładność rozwiązania. Dlatego wyniki powstałe w SOLIDWORKS Simulation są precyzyjne na tyle, na ile pozwala sama metoda obliczeniowa.

Tak, są one zaimportowane w programie. Można je znaleźć klikając w menu Pomoc -> SOLIDWORKS Simulation -> Samouczki. Każdy z nich umożliwia na przejście krok po kroku budowy całego badania biorąc pod uwagę warunki brzegowe, umocowania oraz obciążenia. 

Do wszystkich pakietów dołączony jest moduł Simulation Xpress. Jednak pełnoprawne badanie statyczne jest dostępne dla wszystkich pakietów, jeżeli posiadasz wykupioną licencje SOLIDWORKS Simulation.

Tak, bazę materiałów można urozmaicić poprzez manualną definicję nowych materiałów lub poprzez bazę Matereality.

„Meshem” w programach obliczeniowych nazywa się siatke elementów czy objętości skończonych. W tych przypadku jest to siatka elementów skończonych. Idea siatki jest bardzo prosta, zamiast liczyć bardzo skomplikowany kształt, który jest praktycznie niemożliwy do policzenia metodami analitycznymi, dzielimy problem na skończoną ilość, łatwiejszych do rozwiązania problemów.


SOLIDWORKS Visualize

Jest on dostępny w oddzielnej sprzedaży, ale także jako element każdej licencji SOLIDWORKS Professional i Premium, które są objęte subskrypcją.

Tak, dołączony darmowy Visualize Standard przestanie działać wkrótce po rezygnacji z usługi utrzymania w pakiecie SOLIDWORKS CAD Professional lub Premium.

Produkty SOLIDWORKS Visualize są dostępne z licencjami jednostanowiskowymi oraz licencjami SNL. Ponieważ jest to aplikacja autonomiczna, nie jest zależna od licencji, dzięki czemu fotorealistyczną wizualizację może dokończyć ktokolwiek, co oznacza płynną i dynamiczną pracę nad projektem, co sprzyja współpracy.

Tak, w celu otrzymania wersji próbnej – skontaktuj się z nami.

Pliki SOLIDWORKS można otwierać bezpośrednio w aplikacji SOLIDWORKS Visualize. Użytkownicy mają dostęp do geometrii, informacji o materiałach, obrazów HDRI i kalkomanii. Oprogramowanie SOLIDWORKS Visualize zawiera również mechanizm aktualizacji na bieżąco, który monitoruje oryginalne pliki robocze SOLIDWORKS lub innego oprogramowania CAD pod kątem zapisanych zmian, a następnie automatycznie przenosi zaktualizowane zmiany bezpośrednio do SOLIDWORKS Visualize. Łańcuch obsługi danych ma za zadanie utrzymanie elastyczności SOLIDWORKS przy równoczesnym uproszczeniu struktury w celu szybkiego, łatwego i przyjemnego dodawania materiałów i elementów oświetlenia oraz stosowania innych technik fotograficznych.

Macierzystych plików SOLIDWORKS Visualize nie można otwierać w SOLIDWORKS. Oprogramowanie SOLIDWORKS Visualize ma możliwość eksportowania geometrii do kilku formatów, a wyeksportowane geometrie można następnie importować do SOLIDWORKS lub innych pakietów CAD.


SOLIDWORKS Flow Simulation

Jest to dodatek SOLIDWORKS, dlatego do jego uruchomienia niezbędna jest wcześniejsza instalacja samego oprogramowania.

Istnieje taka możliwość dzięki funkcji – obszar wirujący.

Nie, ponieważ kula to geometria, która posiada nieskończoną ilość osi obrotu, a obszar wirujący musi posiadać określoną oś obrotu.

Dodatek pozwala stworzyć statyczną analizę CFD pomp zębatych, która umożliwia określić np. spadek ciśnienia. Nie ma możliwości wykonania analizy dla dwóch ruchomych elementów, ponieważ sliding mesh może być zdefiniowany dla jednego obszaru wirującego.

Definiując obszar wirujący określamy kierunek obrotu elementu wirującego, a nie poruszanego przez niego medium.

Dodatek pozwala jedynie zbadać trajektorię przepływu cząstek znajdujących się w głównym medium.


SOLIDWORKS Inspection

Tak. Może być używany jako samodzielne oprogramowanie i nie wymaga SOLIDWORKS 3D CAD. Jednak działa tylko z plikami opartymi na obrazach (TIF, PDF).

Tak. Jeden numer seryjny umożliwia instalację na jednym komputerze SW  Inspection w wersji Add-In i Stand-alone, co więcej z aplikacji można korzystać jednocześnie.

Tak, SOLIDWORKS Inspection w wersji stand-alone jest autonomiczną aplikacją, która do swojego działania nie potrzebuje programu SOLIDWORKS. 

Tak, program SOLIDWORKS Inspection dostępny jest w wersji sieciowej (SNL).

Tak oprogramowanie umożliwia import danych z systemów CMM takich jak: Calypso, Camio, CMD Line Format (via Polyworks), CMM Manager, CSV, Faro Cam2, Faro Cam2 Tabular, Faro Cam2 CSV, Geomeasure, LK-CMES, LK-DMIS, MCosmos, MeasureMax, Metrologic, Metrosoft CM Delimited, Metrosoft Quartis, MicroVu Looping, Modus, OGP – Smart Scope, OGP – MeasureMind Export Stats, OGP – MeasureMind QC Calc Export, Open DMIS, PC-DMIS, Polyworks, Power Inspect, QC 5000 – IK 5000, Tarus – TDR, Tarus, Virtual DMIS.


SOLIDWORKS MBD

MBD to skrót terminu Model Based Definition, który oznacza definiowanie poszczególnych składników i złożeń produktów za pomocą trójwymiarowych modeli tj. modele bryłowe, informacje o wytwarzaniu produktu (PMI) i inne powiązane metadane. 

Nie. SOLIDWORKS MBD to dodatek do programu, dodatkowo płatny. Jest to pierwszy produkt z serii dodatków MBD do produktów SOLIDWORKS Standard, Professional lub Premium.

- Trójwymiarowa definicja danych PMI

- Trójwymiarowe organizowanie danych PMI

- Trójwymiarowe dane wyjściowe

Odbiorcą docelowym programu SOLIDWORKS MBD jest typowy użytkownik oprogramowania SOLIDWORKS, który potrzebuje łatwych w obsłudze i skutecznych rozwiązań problemów związanych z tradycyjnymi rysunkami 2D. Głównym zadaniem tego programu jest rozszerzenie możliwości dostępnych dla obecnych klientów.

Tak. SOLIDWORKS MBD to dodatek do programu SOLIDWORKS. Do jego uruchomienia wymagane jest środowisko SOLIDWORKS.


SOLIDWORKS Plastics

SOLIDWORKS Plastics pozwala na wyłapywanie pęcherzów gazowych w strukturze, zapadnięć, pocienienia ścianek odlewu, niedolewów, niewłaściwego skurczu materiału oraz wypaczeń wypraski.

Dodatek umożliwia wybór dwóch rodzajów siatki – siatki powierzchniowej (2D) oraz siatki bryłowej (3D). Siatka powierzchniowa przeznaczona jest do elementów cienkościennych ponieważ pozwala uzyskać kompromis między dokładnością obliczeń, a czasem analizy. Siatka bryłowa wypełnia całą objętość badanej geometrii jednak czas analizy jest odpowiednio dłuższy.

Moduł Plastics pozwala na przeprowadzenie analiz:

 • wtrysku,
 • wtrysku i stanu odcisku (dopakowania)
 • wtrysku, stanu odcisku (dopakowania) i skurczu

Program SOLIDWORKS Plastics pozwala na uzyskanie wyników:

 • Zapadnięcia
 • Czasu wtrysku
 • Ciśnienia docisku
 • Czasu chłodzenia
 • Łatwości wypełniania
 • Średniej temperatury fazy wtrysku
 • Końcowej temperatury fazy wtrysku
 • Temperatury przepływu centralnego
 • Temperatury na końcu fazy chłodzenia
 • Udziału punktu wtrysku w wypełnieniu
 • Naprężenia ścinającego na końcu fazy wtrysku
 • Gradientu temperatury na końcu fazy wtrysku
 • Wielkości warstwy stałej na końcu fazy wtrysku
 • Skurczu wolumetrycznego na końcu fazy wtrysku
 • Wskaźnika naprężenia ścinającego na końcu fazy wtrysku

SOLIDWORKS Plastics pozwala na uzyskanie wyników:

 • Ciśnienia na końcu fazy dopakowania
 • Temperatury na końcu fazy dopakowania
 • Temperatury po zakończeniu fazy wtrysku
 • Czasu stygnięcia po zakończeniu fazy wtrysku
 • Średniej temperatury na końcu fazy dopakowania
 • Średniej temperatury po zakończeniu fazy wtrysku
 • Naprężenia ścinającego na końcu fazy dopakowania
 • Skurczu wolumetrycznego na końcu fazy dopakowania
 • Naprężenia szczątkowego po zakończeniu fazy wtrysku
 • Dwójłomności w płaszczyźnie X-Y na końcu fazy dopakowania
 • Dwójłomności w płaszczyźnie X-Z na końcu fazy dopakowania
 • Dwójłomności w płaszczyźnie Y-Z na końcu fazy dopakowania
 • Wskaźnika naprężenia ścinającego na końcu fazy dopakowania

SOLIDWORKS PCB

Nie. Na ten moment program dostępny jest jedynie w postaci licencji stanowiskowej.

Nie, nie jest to wymagane.

Tak.

Tak. Program dostępny jest w postaci licencji stanowiskowej, ale jego instalacji dokonuje się w Designerze, poprzez usługi rozszerzeń Altium.


SOLIDWORKS PDM

Wraz z oprogramowaniem SOLIDWORKS PDM dostarczane są następujące składniki:

Ø  Microsoft SQL Serwer – silnik bazodanowy

Ø  PDM Database Server – usługa systemowa

  PDM Archive Server – usługa systemowa

Ø  PDM Web Server (składnik opcjonalny)

Ø  PDM Client Software

Pliki PDM nie są przechowywane w strukturze katalogów widocznej po zalogowaniu do przechowalni (centralne archiwum). Widok zielonych folderów Przechowalni wraz z plikami jest „generowany w locie” na podstawie wpisów w tabelach bazy danych MS SQL przez oprogramowanie klienta PDM. Jakakolwiek operacja wymagająca dostępu do pliku (np. otwarcie przez dwuklik) powoduje pobranie pliku do widoku lokalnego (pamięci podręcznej, cache’a, na dysk komputera) z odpowiedniego miejsca w katalogach Serwera Archiwizacji PDM. Folder archiwum danej Przechowalni PDM jest składowany na Serwerze Archiwizacji. Po wejściu do niego widoczne jest 16 podkatalogów (0-9, A-F). Pliki zawarte w tych folderach posiadają własny fizyczny kod składowania. Jest to szesnastkowo zapisany ID Dokumentu z bazy SQL.

Tak, PDM posiada wbudowany moduł służący to tworzenia kopii zapasowej przechowalni.

Praca w trybie offline jest możliwa, jednak offline dostępne są tylko pliki z pamięci podręcznej. Pliki, które są obecnie wyewidencjonowane mają możliwość zapisu.

Ø  Wewidencjonowanie -  pobranie do pamięci podręcznej najnowszej wersji pliku i zablokowanie możliwości edycji dla innych użytkowników.

Ø  Zaewidencjonowanie - eksport wersji pliku z pamięci podręcznej do przechowalni, a także przywrócenie możliwości edycji dla innych użytkowników. Edytować można tylko i wyłącznie pliki wewidencjonowane.

Każdy plik umieszczony w przechowalni jest wersjonowany, czyli użytkownik posiada dostęp do każdej wersji pliku jaka została stworzona od czasu umieszczenia go w przechowalni.


SOLIDWORKS eDrawings

Nie, eDrawings Viewer to darmowa przeglądarka dla wszystkich użytkowników.

Darmowa przeglądarkę eDrawings można pobrać oraz zainstalować poprzez strone producenta lub mahagera instalacji SOLIDWORKS.

Nie, eDrawings to rozwiązanie przeznaczone dla wszystkich użytkowników bez względu na to czy posiadają oni licencję oprogramowania CAD. Do prawidłowego działania przeglądarki nie jest wykorzystywany SOLIDWORKS.


Szkolenia

Tak, nasze szkolenia są oficjalnie autoryzowane przez Dassault Systems SOLIDWORKS Corporation i przeprowadzane przez wykwalifikowanych specjalistów.

Wyślij poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia, specjalnie przygotowane stacje robocze dla każdego z kursantów w klimatyzowanych salach szkoleniowych, przerwy kawowe (kawa, herbata, przekąski), a na zamówienie realizujemy także ciepłe posiłki podczas kursu.

Staramy się tworzyć grupy maksymalnie do 8 osób, tak aby do każdego kursanta Nasz specjalista mógł podejść indywidualnie.

Szkolenia realizujemy w dni robocze pomiędzy godz. 9 - 16.


Wymagania SOLIDWORKS

Zalecana najmniejsza pojemność pamięci RAM to 8 GB. Jest to jednak minimalna wartość tzn. że przy dużych złożeniach zawierających kilkaset lub kilka tysięcy elementów oprogramowanie może działać wolniej. W takim przypadku 8 GB pamięci RAM może okazać się niewystarczającą ilością do płynnego funkcjonowania.

Zintegrowana karta graficzna może powodować problemy z uruchomieniem lub działaniem oprogramowania SOLIDWORKS, dlatego producent nie wspiera takiego rozwiązania. 

Najlepszą kartą graficzną dla programu SOLIDWORKS jest karta certyfikowana z serii NVIDIA Quadro lub AMD FirePRO. Sprawdź listę certyfikowanych kart graficznych.

Wybór karty jest uzależniony od specyfiki pracy. Specjaliści powinni wybrać wysokiej klasy kartę graficzną lub kartę stacji roboczej, aby zapewnić  najwyższą możliwą liczbę klatek na sekundę przy wyjątkowo dużych złożeniach. Wybór zależy od tego, czy uruchomisz  renderowanie za pomocą SOLIDWORKS Visualize.

Tak, można. W tym celu w oprogramowaniu jest Tryb dotykowy, który włączamy z menu Widok. Również można tworzyć odręczne szkice.

Tak, działa na komputerach z procesorami Intel lub AMD. Procesor musi obsługiwać SSE2 (Streaming SIMD Extensions 2). Obsługiwane są tylko 64-bitowe systemy operacyjne i procesory.

  ·     Proces przebudowy w SOLIDWORKS jest z natury liniowy (relacja nadrzędna/podrzędna elementów), a zatem można użyć tylko jednego rdzenia. Dlatego wydajność przebudowy może zostać zwiększona poprzez szybsze taktowanie procesora.

 ·  Niektóre funkcje mogą wykorzystywać technologię wielowątkową i dzielić obciążenie na wiele rdzeni procesorów. Produkty takie jak Simulation i Visualize mogą korzystać z wielowątkowości, podobnie jak inne obszary, takie jak działania interfejsu użytkownika. Dlatego posiadanie większej liczby rdzeni procesora może poprawić wydajność w tych wariantach.

Program SOLIDWORKS do pracy wykorzystuje tylko jeden rdzeń. Dużo istotniejsza jest karta graficzna. Powinna być ona kompatybilna z procesorem oraz posiadać nowe sterowniki (dedykowane pod SOLIDWORKS).

Najlepszym procesorem jest procesor z największym taktowaniem, czyli częstotliwością. SOLIDWORKS jest oprogramowanie związanym z częstotliwością, ponieważ wykorzystuje modelowanie parametryczne tj. prawie wszystkie  zadania: modelowanie i składanie części, obracanie modeli, otwieranie i zapisywanie złożeń jest liniowe tzn. że obliczenia należy wykonywać krok po kroku (jeden proces wymaga rozwiązania przed następnym), a one zawsze będą korzystać z procesora o najwyższej częstotliwości taktowania.

Nie, oprogramowanie SOLIDWORKS nie działa na systemach LINUX, jest dedykowany jedynie pod system Windows. Posiadając system LINUX możesz użyć maszyny wirtualnej do uruchomienia systemu Windows i zainstalować na nim SOLIDWORKS.

Obsługiwane są tylko określone środowiska wirtualne. Zobacz stronę wsparcia dla wirtualnego środowiska SOLIDWORKS. Produkty SOLIDWORKS wymagają certyfikowanego procesora graficznego dla dobrej wydajności w wirtualnym środowisku.

Nie, SOLIDWORKS nie obsługuje wersji Windows Home. Można napotkać problemy z wersją Windows Home Edition, oraz SOLIDWORKS nie gwarantuje odpowiedniej funkcjonalności przy użyciu tego nieobsługiwanego systemu operacyjnego.

Aby uzyskać najlepszą wydajność, dysk SSD (Solid State Drive) może zapewnić do 10 razy szybszą wydajność dla zadań otwierania/zamykania/zapisywania w porównaniu ze standardowym dyskiem twardym (HDD). Aby uzyskać jeszcze wyższą efektywność, można rozważyć użycie dysku twardego podłączonego do portu PCIe zamiast SATA. 

Aby uzyskać maksymalną wydajność i stabilność, pliki powinny być przetwarzane lokalnie. Pliki otwierane i pobierane przez sieć zawsze będą wolniejsze niż dostęp z dysku lokalnego i zwiększą ryzyko uszkodzenia plików. Produkty do zarządzania danymi, takie jak SOLIDWORKS PDM Standard lub SOLIDWORKS PDM Professional, automatycznie zarządzają ruchem plików z serwerów sieciowych na lokalne dyski twarde, aby zapewnić maksymalną wydajność i bezpieczeństwo. 

Zaleca się używanie dedykowanego serwera do uruchamiania przechowalni SOLIDWORKS PDM. Oprócz umożliwienia maksymalnej wydajności, korzystanie z dedykowanego serwera zapewnia kontrolę wersji/rewizji, zarządzanie procesem przepływu pracy i zarządzanie niestandardowymi właściwościami.


SOLIDWORKS DraftSight

Nie, Od 1 stycznia 2019 wszystkie darmowe licencje DraftSight przestały działać. Aby nadal korzystać z programu należy kupić licencję programu. W ofercie znajduje się 5 różnych pakietów: Standard, Professional, Premium, Enterprise i Enterprise Plus.

Nie. Program DraftSight jest dostępny dla wszystkich, bez względu na to czy posiadany jest program SOLIDWORKS. DraftSight to osobne rozwiązanie, działające niezależnie od SOLIDWORKS.

Płatne pakiety DraftSight można nabyć poprzez sklep internetowy lub kontakt z naszym specjalistą.

Tak. Zakupując pakiet Enterprise programu DraftSight, otrzymamy licencję sieciową.