O programie

SOLIDWORKS jest dostępny w trzech różnych pakietach skalowalnych, aby zaspokoić potrzeby Twojej firmy dzięki wbudowanej funkcjonalności. Wszystkie pakiety korzystają z wielokrotnie nagradzanego intuicyjnego i łatwego w użyciu interfejsu natywnego Microsoft Windows, aby przyspieszyć proces projektowania i zwiększyć wydajność.

Korzyści

  • Projektuj i twórz produkty szybciej: Produkty SOLIDWORKS usprawniają proces rozwoju produktu od momentu pojawienia się pomysłu przez etap projektowania po dokumentację techniczną oraz produkcję.
  • Sporządzaj najlepsze oferty: SOLIDWORKS ułatwia tworzenie bardziej szczegółowych oraz dopasowanych ofert dzięki narzędziom umożliwiającym przejrzystą prezentację zaprojektowanych modeli.
  • Bądź zintegrowany: SOLIDWORKS znacznie redukuje koszty związane z obsługą wielu narzędzi projektowych i produkcyjnych poprzez wdrożenie jednego płynnie zintegrowanego rozwiązania mającego zastosowanie od momentu projektu aż do finalnej produkcji.
  • Skoncentruj się na jakości: SOLIDWORKS automatycznie aktualizuje dokumentację, zestawienia materiałowe oraz złożenia, w których wystepują edytowane części. Pozwala to na znaczną oszczędność czasu i umożliwia skupienie uwagi na najważniejszych aspektach.
  • Projektuj łatwiej: SOLIDWORKS jest najbardziej przyjaznym użytkownikowi systemem CAD na świecie. Interface doceniany przez miliony inżynierów na całym świecie jest stale rozwijany oraz wzbogacany o kolejne funkcje.
  • Ucz się efektywniej: SOLIDWORKS posiada szeroką bazę wbudowanych samouczków oraz pomoc online, dzięki którym uzyskasz cenne wskazówki na temat użyteczności funkcji oraz najbardziej optymalnych sposobów projektowania poszczególnych elementów.
  • Zmieniaj projekt w rzeczywistość: Dzięki SOLIDWORKS jesteś w stanie zamodelować pracę stanowiska lub maszyny oraz sprawdzić poprawność ich działania na etapie projektu co zagwarantuje, że do produkcji trafi odpowiedni zestaw komponentów tworzących jedną spójną całość.

Pakiety

SOLIDWORKS Standard

Odblokuj potężne możliwości projektowe SOLIDWORKS i skorzystaj z zalet 3D CAD z SOLIDWORKS Standard. Narzędzia specyficzne dla aplikacji umożliwiają szybkie tworzenie części, złożeń i rysunków 2D.

SOLIDWORKS Professional

SOLIDWORKS Professional rozszerza funkcje standardu o narzędzia do zarządzania plikami, automatyczne szacowanie kosztów, a także renderowanie fotorealistyczne i zaawansowaną bibliotekę komponentów, aby wymienić tylko kilka.

SOLIDWORKS Premium

SOLIDWORKS Premium to najlepsze rozwiązanie 3D CAD, bazujące na możliwościach Professional, Premium dodaje potężną analizę symulacji, współpracę ECAD / MCAD i wiele więcej do swojej listy możliwości.

Porównaj pakiety

Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Modelowanie 3D Tak Tak Tak
Arkusz Blachy Tak Tak Tak
Konstrukcje Spawane Tak Tak Tak
Zaawansowane modelowanie powierzchniowe Tak Tak Tak
Projektowanie częsći z tworzyw sztucznych i form Tak Tak Tak
Wydajna obsługa dużych złożeń Tak Tak Tak
Projektowanie, edytowanie struktury złożeń SOLIDWORKS TreeHouse Tak Tak Tak
Odczytywanie danych PCB jako elementy 3D Tak Tak Tak
Inteligentne funkcje modelowania Tak Tak Tak
Projektowanie form Tak Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Automatyczne tworzenie widoków rysunków Tak Tak Tak
Automatyczna aktualizacja widoków rysunków Tak Tak Tak
Wymiarowanie Tak Tak Tak
Adnotacje Tak Tak Tak
Zaawansowane listy materiałowe Tak Tak Tak
Automatyczne tabele otworów, spoin, gięcia rur Tak Tak Tak
Wsparcie międzynarodowych standardów Tak Tak Tak
Kontrola dokumentacji - (porównywanie) Tak Tak Tak
Auotmatyczne tworzenie promieniowych widoków rozstrzelonych Tak Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Wyszukiwanie SOLIDWORKS Tak Tak Tak
Automatyzacja projektowania - (DriveWorksXpress) Tak Tak Tak
Konfiguracje Tak Tak Tak
Biblioteka projektów Tak Tak Tak
Modele 3D od dostawców (3DContentCentral.com) Tak Tak Tak
Inteligentne komponenty i łączniki Tak Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
SimulationXpress Tak Tak Tak
FloXpress Tak Tak Tak
SustainabilityXpress Tak Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Ruch złożenia przez przeciąganie komponentów Tak Tak Tak
Ruch złożenia z użyciem napędów Tak Tak Tak
CAD wideo Tak Tak Tak
Tworzenie animacji Tak Tak Tak
Podstawowy rendering CAD (real view) Tak Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Wykrywanie przenikania i kolizji Tak Tak Tak
Wyrównanie otworów Tak Tak Tak
Wykrywanie prześwitu Tak Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
3D interconnect Tak Tak Tak
Wykorzystywanie danych 2D DWG/DXF Tak Tak Tak
Konwertowanie geometrii 3D na arkusz blachy Tak Tak Tak
Import/export ponad 30 formatów Tak Tak Tak
Edycja danych 2D DWG/DXF w DraftSight Tak Tak Tak
eDrawings Tak Tak Tak
Bezpośrednie drukowanie modeli 3D Tak Tak Tak
Ochrona danych projektowych podczas udostępniania Tak Tak Tak
Rozpoznawanie operacji w importowanych modelach Tak Tak Tak
Importowanie danych PCB jako modele 3D Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Zaawansowane narzędzie wyboru Tak Tak Tak
Kontrola symetryczności Tak Tak Tak
Kopiowanie parametrów operacji do inncy operacji Tak Tak Tak
Znajdywanie i zastępowanie elementów dokumentacji Tak Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Analiza grubości Tak Tak Tak
Sprawdzenie geometri pod obróbkę CAM Tak Tak Tak
Porównywanie części i rysynków z pokazaniem różnic Tak Tak Tak
Oparty na regułach test technologiczności (DFMXpress) Tak Tak Tak
Analiza pochyleń i podcięć Tak Tak Tak
Rozkładanie arkusza blachy Tak Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Aktywany dla użytkowników na subskrybcji Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Toolbox Tak Tak
Kreator projektowania belek, łożysk i krzywek Tak Tak
Automatyczne dodawanie łączników Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Szacunki kosztów online online za pośrednictwem MySolidWorks Manufacturing Network Tak Tak
Porównanie kosztów wytwarzania Tak Tak
Zautomatyzowane szacowanie kosztó produkcji Tak Tak
Konfigurowalne ustawienia szacowania kosztów Tak Tak
Tworzenie raprotu kosztów Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Import/export projektów PCB Tak Tak
Automatyczny montaż podzespołów elektrycznych Tak Tak
Dwa sposoby wymiany danych ECAD-MCAD i MCAD-ECAD Tak Tak
Wymiana danych za pomocą foratów IDF, IDX lub ASC Tak Tak
Porównywanie płytek PCB w celu lokalizacji różnic Tak Tak
Dodawanie notek sygnalizujących zaminy w projekcie Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Fotorealistyczne obrazy i animacje Tak Tak
Sterowanie kierunkiem widoku, oświetleniem, materiałami i teksturami Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Weryfikacja projktu pod względwem narzucononych standardów Tak Tak
Automatyczne korygowanie niezgodności Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Prawa dostępu dla użytkowników i grup Tak Tak
Przechwytywanie plików Tak Tak
Zautomatyzowane szacowanie kosztów produkcji Tak Tak
Automatyczna kontrola aktualnści wersji Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Import, edycja i tworzenie geometrii z chmury punktów i danych siatki Tak Tak
Import plików Adobe Illustrator Tak Tak
Import obrazów ikonwertowanie danych rastrowych na wektorowe Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Tworzenie plików eDrawings Tak Tak
Pomiar geometrii w plikach eDrawings Tak Tak
Rozstrzelony widok w plikach eDrawings Tak Tak
Animacja złożenia Tak Tak
Szablony do wyceny części Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Analiza kinematyczna i dynamiczna Tak
Dodawanie sił, sprężyn, amortyzatorów, kontaktu, tulei itp. Tak
Wyniki przemieszczeń, prędkości i przemieszczeń Tak
Tworzenie animacji, wykresów i raportów Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Dodawanie sił, mocowań, matariałów i ograniczeń Tak
Wyniki naprężeń, odkształceń, przemieszczeń i współczynnika bezpieczeństwa Tak
Tworzenie animacji, wykresów, raportów Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Ocena cyklu życia dla środowiska Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Tworzenie szczegółowych systemów rurociągów Tak
Tworzenie elastycznych lub sztywnych przewodów rurowych Tak
Konfigurowalna biblitoeka komponentów rurociągów Tak
Automatyczne wstawianie wieszaków i podpór Tak
Automatyczne tworzenie zestawienia materiałów, tabel cięć oraz gięć Tak
Automatczne trasowanie scieżek dla rur Tak
Sprawdzanie minimalnego kąta gięcia dla rur Tak
Format PCF dla oprogramowania instalacyjnego ISOGEN Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Tworzenie szegółowych układów przewodów elektrycznych Tak
Automatyczna kalkulacja długości przewodów Tak
Generowanie listy cięć przewodów Tak
Automatyczne tworzenie trasy przy użyciu importowanych danych Tak
Montaż komponentów takich jak złączki, izolacje, taśmy termokurczliwe Tak
Automatyczne rozwijanie zespołów przewodów Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Zaawansowane rozwijanie powierzchni Tak
Routing prostokątnych profili Tak

Licencja

Licencja stanowiskowa

Podczas aktywacji licencji, przypisywana ona jest do konkretnego komputera. Pozwala to na wydajną pracę oprogramowania w dowolnym środowisku sieciowym, lub niezależnie od niego. Aktywacja odbywa się raz za pomocą automatycznej aktywacji lub poprzez pocztę elektroniczną.

Oprogramowanie na którym jest licencja stanowiskowa jest niezależne od działania sieci i internetu. Jednorazowa aktywacja określa zakres dostępnych narzędzi.

Licencja sieciowa

Polega na korzystaniu z serwera licencji zainstalowanego wewnątrz firmy. Aktywacja serwera licencji odbywa się raz za pomocą automatycznej aktywacji lub poprzez pocztę elektroniczną, dzięki temu serwer licencji nie wymaga stałego dostępu do internetu. Użytkownicy uruchamiający oprogramowanie, mają pełną swobodę w korzystaniu z oprogramowania.

To serwer licencji pilnuje aby w jednym czasie uruchomionych było maksymalnie tyle stanowisk ile znajduje się na licencji. Pozwala to również zainstalować oprogramowanie na dowolnej ilości stanowisk w firmie.

Licencja stanowiskowa – aktywacja online

Ta licencja wymaga dostępu do internetu, jednak można zainstalować oprogramowanie na dowolnej stacji i zalogować się loginem SOLIDWORKS ID, z którym połączona jest licencja, aby pracować w dowolnym miejscu na świecie.

Nie trzeba za każdym razem aktywować i dezaktywować licencji. Licencja powiązana z SOLIDWORKS ID, pozwala pracować na licencji stanowiskowej w podobny sposób jak w przypadku licencji sieciowej.

Licencja czasowa

Licencja czasowa działa tak samo jak licencja stanowiskowa, z tą różnicą, że ograniczona jest w czasie. Pozwala na pracę oprogramowania w dowolnym środowisku sieciowym, lub niezależnie od niego. Po zakończeniu czasu trwania licencji czasowej oprogramowanie nie będzie działało. W celu ponownego uruchomienia aplikacji należy wykupić kolejną licencję czasową.

Ważną zaletą tego typu licencji jest jej elastyczność, oraz to że oprogramowanie w tym przypadku zawsze jest w najnowszej wersji.