O programie

Umożliwia łatwą komunikację projektową i współpracę w wielu środowiskach CAD.

Oprogramowanie eDrawings to narzędzie do komunikacji w zakresie projektowania produktu do udostępniania reprezentacji zarówno rysunków 2D, jak i modeli 3D. Format danych elektronicznych plików eDrawings jest wysoce skompresowany, aby umożliwić łatwą transmisję za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pliki te, oglądane za pomocą eDrawings Viewer, zapewniają inteligentne narzędzia interpretacyjne (wskaźnik 3D, składanie wirtualne, animowane widoki rysunkowe), które pomagają odbiorcy w łatwym zrozumieniu i nawigacji po otrzymanych danych. Pliki eDrawings są tworzone za pomocą dodatku eDrawings Publisher, który działa jako wtyczka do wielu popularnych produktów CAD. Po utworzeniu plik eDrawings można wysłać do dowolnej osoby za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aby wyeliminować frustracje zwykle związane z danymi projektowymi 2D i 3D, przeglądarka może zostać osadzona bezpośrednio w pliku eDrawings. Pliki te mogą być natychmiast przeglądane przez każdego, kto ma system operacyjny Windows. Nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie CAD ani przeglądarki.

Korzyści

  • Rozwiej wszelkie wątpliwości: Program eDrawings pozwala na badanie i sprawdzanie danych projektowych w 3D w celu zapewnienia precyzji i jednoznaczności.
  • Zagwarantuj płynny przepływ danych: Dzięki eDrawings ułatwiona jest dwukierunkowa komunikacja projektowa oraz weryfikacja projektu wewnątrz firmy i poza nią
  • Zamień projekt w wirtualną rzeczywistość: eDrawings umożliwia przeglądanie projektów w rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej w celu lepszego zrozumienia wpływu realnego środowiska na projekt.
  • Nie ograniczaj się: Wersje eDrawings dostosowane są do najpopularniejszych systemów takich jak Windows®, Macintosh®oraz dodatkowo istnieje możliwość użytkowania na urządzeniach mobilnych.

Pakiety

eDrawings Viewer

eDrawings Viewer

Narzędzie eDrawings Viewer umożliwia profesjonalistom, któ-rzy nie korzystają z plików CAD, szybkie i proste przeglądanie, drukowanie i weryfikowanie plików eDrawings, SOLIDWORKS® oraz AutoCAD® DWG i DXF. Program eDrawings Viewer jest przy-stosowany do systemów Windows, Macintosh oraz do urządzeń mobilnych, co pozwala na współpracę i komunikację projektową na wielu platformach.Wysoce skompresowane pliki oraz wyjątkowa prostota użyt-kowania sprawiają, że osoby, które na co dzień nie korzystają z plików CAD, mogą teraz analizować kompletną strukturę produktu, modele 3D i rysunki 2D — a to wszystko dzięki innowacyjnym, wbudowanym narzędziom interpretacyjnym. Oprócz danych 2D i 3D użytkownicy eDrawings Viewer mogą przeglądać także wyniki z SOLIDWORKS Simulation i Plastics, co umożliwia sprawdzenie jego działania i możliwości wykonania.

eDrawings Professional

eDrawings Professional

ViSpecjaliści CAD mogą używać oprogramowania eDrawings Professional do udostępniania danych o produkcie oraz do recenzowania projektów. Można z niego korzystać zarówno w systemie Windows, jak i na urządzeniach mobilnych.Oprogramowanie eDrawings Professional działa w oparciu o pro-gram eDrawings Viewer i umożliwia pełną współpracę projektową z możliwością nanoszenia adnotacji, co pozwala użytkownikom tworzyć, edytować i zapisywać uwagi poprzez wyróżnianie danych 2D i 3D oraz dodawanie komentarzy. Gdy brakuje wymiarów, użytkownicy programu eDrawings Professional mogą mierzyć geometrie w oparciu o plik eDrawings, natomiast wraż-liwe dane projektowe mogą chronić poprzez wyłączenie funkcji pomiaru.eDrawings Professional umożliwia użytkownikom zrozumienie montażu produktu oraz jego struktur wewnętrznych dzięki dynamicznym przekrojom poprzecznym oraz przenoszeniu komponentów i ich rozstrzeleniom. Przeglądaj animacje, wyniki symulacji, także wtrysku tworzywa, by mieć kontrolę założeń projektu, wydajności przyjętych rozwiązań i ich tech-nologiczności.

Porównaj pakiety

Funkcja eDrawings Viewer eDrawings Professional
Lekkie pliki Tak Tak
Wbudowana przeglądarka Tak Tak
Szablon rysunku Tak Tak
Hiperlinki Tak Tak
Wskaźnik 3D Tak Tak
Animacje "Point-and-click" Tak Tak
Udostępnianie i przeglądanie analiz projektu Tak Tak
Udostępnianie i przeglądanie analiz SOLIDWORKS Simulation oraz Plastics Tak Tak
Zapis do pliku STL oraz innych formatów Tak Tak
Ochrona hasłem Tak Tak
Nakładanie znaczników Tak Tak
Mierzenie elementów Tak Tak
Przekrój dynamiczny Tak Tak
Przenoszenie komponentów Tak Tak
Widok rozstrzelony Tak Tak
Widok konfiguracji Tak Tak
Informacje produkcyjne PMI Tak Tak
Odtwarzanie animacji SOLIDWORKS Tak Tak
Współpraca z innymi produktami tj. Inventor, SolidEdge Tak Tak
Właściwości masy Tak Tak
AR Tak
VR Tak
Funkcja eDrawings Viewer eDrawings Professional
Pomiar odległości Tak Tak
Tworzenie znaczników: notatki tekstowe, ręczne zapisy, wymiary Tak Tak
Dynamiczny przekrój Tak
Zapisywanie i przesyłanie plików z naniesionymi znacznikami e-mailem Tak
Obsługa plików SOLIDWORKS Tak Tak
Obsługa plików DXF oraz DWG Tak Tak
Hiperlinki Tak Tak
Widoki rozstrzelone Tak
Pokaż/ukryj komponent, przezroczyste komponenty Tak Tak
Widok konfiguracji Tak
Przeglądanie plików zapisanych w chmurze (tj. DropBox, Google Drive oraz inne) Tak Tak
Właściwość: masa Tak
Animacje SOLIDWORKS Tak
Przesuwanie komponentów Tak
AR Tak Tak
Lekkie pliki Tak Tak
Szablon rysunku Tak Tak
Wskaźnik 3D Tak Tak
Wyniki analiz Tak Tak