O programie

Przewiduj i unikaj wad produkcyjnych w projektach części z tworzyw sztucznych i form wtryskowych, eliminując kosztowne poprawki, poprawiając jakość części i skracając czas wprowadzania na rynek.

Oprogramowanie SOLIDWORKS Plastics dostarcza projektantom łatwe w użyciu symulacje części z tworzyw sztucznych i form wtryskowych. Symulacje te pokazują jak przebiega proces wtrysku roztopionych tworzyw sztucznych, co pozwala na przewidywanie i zapobieganie występowaniu wad produkcyjnych powstających części i form. W trakcie projektowania można szybko ocenić zdolności produkcyjne, aby uniknąć kosztownych przeróbek form, podnieść jakość części i skrócić czas dostarczenia produktu na rynek. Aplikacja Results Adviser pokazuje jak radzić sobie z błędami oraz daje praktyczne porady jak zdiagnozować i rozwiązać potencjalne problemy.

Oprogramowanie symulacyjne SOLIDWORKS Plastics łączy symulację formowania wtryskowego z zaawansowaną analizą CAE, aby dać projektantom tworzyw sztucznych możliwość przewidywania, jak topi się plastik podczas procesu formowania wtryskowego.

Dzięki SOLIDWORKS Plastics przewiduj i usuwaj defekty produkcyjne na najwcześniejszych etapach cyklu projektowania części z tworzyw sztucznych i form wtryskowych, projektując części i formy z tworzyw sztucznych o podwyższonej jakości.

Doradca ds. Wyników oferuje rozwiązywanie problemów i praktyczne porady projektowe podczas całego procesu, aby uniknąć potencjalnych problemów przed rozpoczęciem produkcji.

Korzyści

  • Unikaj ukrytych kosztów: produkty SOLIDWORKS Plastics mogą być wykorzystywane do optymalizacji grubości ścianek części, lokalizacji punktów wtryskowych, rozmiaru i układu systemu kanałów wlewowych, aby zapewnić, że forma działa prawidłowo za pierwszym razem, zmniejszając lub eliminując potrzebę przeróbek.
  • Zmniejszaj defekty produkcyjne i odpady: SOLIDWORKS Plastics ułatwia analizowanie poszczególnych etapów projektu na najwcześniejszych stadiach rozwoju produktu - gdy koszt zmiany jest najmniejszy, a wpływ na produktywność jest największy. Poprawia to jakość części i minimalizuje ilość odpadów.
  • Zmniejszaj opóźnienia związane z wprowadzaniem produktów na rynek: SOLIDWORKS Plastics pomaga przewidywać i unikać potencjalnych wad produkcyjnych przed produkcją narzędzi do form, praktycznie eliminując konieczność czasochłonnych i kosztownych przeróbek form i zapewniając terminowość projektu i dostaw oraz nie przekraczając przewidzianego budżetu.
  • Unikaj nieefektywnej produkcji: SOLIDWORKS Plastics zapewnia zautomatyzowane narzędzia do generowania raportów, które ułatwiają udostępnianie i interpretację wyników symulacji, umożliwiając efektywną współpracę między zespołami inżynierów pracujących w różnych miejscach.
  • Optymalizuj produkty: SOLIDWORKS Plastics umożliwia zaprojektowanie najbardziej optymalnego kształtu produktu, którego design przyciąga uwagę, a produkcja jest maksymalnie ułatwiona.

Pakiety

Standard

SOLIDWORKS Plastics Standard dla projektantów części z tworzyw sztucznych, pozwala zwiększyć zdolności produkcyjne na wstępnym etapie projektu dzięki wcześniejszej optymalizacji poszczególnych elementów. Łatwe w nauce i obsłudze oprogramowanie SOLIDWORKS Plastics Standard jest w pełni osadzone w środowisku innych narzędzi SOLIDWORKS CAD, co umożliwia analizę i modyfikację projektów przy jednoczesnej optymalizacji formy i funkcjonalności.

Plastics Professional

Oprogramowanie SOLIDWORKS Plastics Professional pozwala każdemu projektantowi form wtryskowych na dokładną i łatwą optymalizację swoich projektów. Umożliwia szybkie tworzenie i analizowanie zróżnicowanych rodzajów form. Pozwala też na zrównoważenie procesu powstawania form, oszacowanie czasu cyklu tego procesu, zastosowanej siły nacisku oraz rozmiaru wtrysku, co pozwala na zoptymalizowanie całego projektu i uniknięcie kosztownych przeróbek form.

Plastics Premium

SOLIDWORKS Plastics Premium zawiera w sobie funkcjonalność SOLIDWORKS Plastics Professional oraz zaawansowane funkcje umożliwiające osobom zajmującym się analizą CAE oraz projektantom form wtryskowych analizowanie układów chłodzących i przewidywanie odkształceń wyprasek. Użytkownicy mogą projektować i analizować zarówno proste jak i złożone układy chłodzące, optymalizować projekty chłodzenia w celu skrócenia czasów cyklu i zmniejszenia kosztów produkcji oraz optymalizować projekt detalu i formy wtryskowej, wybór materiałów i parametrów przetwórczych w celu ograniczenia lub eliminacji odkształceń wypraski.

Porównaj pakiety

Funkcja Plastics Standard Plastics Professional Plastics Premium
Bezpośrednie połączenie z SOLIDWORKS 3D CAD Tak Tak Tak
Narzędzia wspomagające (wbudowane poradniki, podręczne paski narzędzi) Tak Tak Tak
Dostęp do Pomocy SOLIDWORKS PLASTICS Tak Tak Tak
Wsparcie techniczne Tak Tak Tak
Funkcja Plastics Standard Plastics Professional Plastics Premium
Dostęp do wbudowanej bazy ponad 4000 tworzyw sztucznych Tak Tak Tak
Grupowanie bazy danych w zależności od producenta lub typu tworzywa Tak Tak Tak
Dostęp do szerokiej gamy charakterystyk oraz danych dla każdego tworzywa Tak Tak Tak
Możliwość samodzielnej edycji i uzupełniania materiałów oraz ich właściwości Tak Tak Tak
Funkcja Plastics Standard Plastics Professional Plastics Premium
Narzędzia zautomatyzowanego tworzenia siatki Tak Tak Tak
Siatka powierzchniowa (skorupa) Tak Tak Tak
Siatka bryłowa (3D) Tak Tak Tak
Sterowanie zagęszczeniem siatki w wybranych rejonach lub na całym obiekcie Tak Tak Tak
Możliwość utworzenia siatki czworościennej, sześciennej lub hybrydowej Tak Tak Tak
Funkcja Plastics Standard Plastics Professional Plastics Premium
Faza wypełniania bądź wtrysku Tak Tak Tak
Automatyczna lokalizacja dogodych punktów wtrysku Tak Tak Tak
Wizualizacja wypełniania formy w czasie Tak Tak Tak
Analiza występowania niedolewów oraz pułapek powietrznych Tak Tak Tak
Analiza grubości elementu oraz poprawności wypełnienia formy tworzywem Tak Tak Tak
Optymalizacja rozprowadzania materiału w formie oraz czasu wtrysku Tak Tak Tak
Funkcja Plastics Standard Plastics Professional Plastics Premium
Analiza balansowania kanałów wtryskowych Tak Tak
Wtrysk wielopunktowy Tak Tak
Symulacja wtrysku w otoczeniu gazu Tak Tak
Wtrysk dwukomponentowy Tak Tak
Proces obtryskiwania rdzenia formy Tak Tak
Wtrysk sekwencyjny Tak Tak
Wtrysk reaktywny (RIM, tworzywa termoutwardzalne) Tak Tak
Analiza odkształceń wypraski Tak
Analiza układu chłodzenia Tak
Chłodzenie konformalne Tak
Analiza rozkładu włókien Tak
Funkcja Plastics Standard Plastics Professional Plastics Premium
Wlewki i kanały doprowadzające Tak Tak
Kreator kanałów wtryskowych Tak Tak
Kanały wtryskowe gorące oraz zimne Tak Tak
Wielogniazdowe formy wtryskowe Tak Tak
Formy rodzinne - różne rodzaje wyprasek Tak Tak
Kanały chłodzące Tak
Przegrody jedno oraz dwururowe Tak
Rdzenie/Inserty Tak
Funkcja Plastics Standard Plastics Professional Plastics Premium
Czas wypełniania Tak Tak Tak
Łatwość wypełnienia Tak Tak Tak
Doradca wyników Tak Tak Tak
Ciśnienie w końcowym etapie wypełniania Tak Tak Tak
Temperatura w końcowym etapie wypełniania Tak Tak Tak
Temperatura czoła strumienia tworzywa Tak Tak Tak
Naprężenia ścinające Tak Tak Tak
Współczynnik ścinania Tak Tak Tak
Czas chłodzenia Tak Tak Tak
Linie łączenia materiału Tak Tak Tak
Pułapki powietrzne Tak Tak Tak
Siła zwarcia Tak Tak Tak
Czas cyklu Tak Tak Tak
Udział warstwy zakrzepłej w końcowym etapie wypełniania Tak Tak Tak
Zapadnięcia materiału - wciągi Tak Tak Tak
Skurcz objętościowy Tak Tak
Temperatura wypraski w końcowym etapie wypełniania Tak
Temperatura formy w końcowym etapie wypełniania Tak
Pomiar głębokości wciągów Tak
Naprężenia szczątkowe Tak
Całkowity rozkład naprężeń szczątkowych Tak
Rozkład naprężeń szczątkowych w formie Tak
Rozkład naprężeń po wyrzucie wypraski Tak
Czas chłodzenia wypraski Tak
Funkcja Plastics Standard Plastics Professional Plastics Premium
Publikacja eDrawings Tak Tak Tak
Konfigurowalne raporty HTML, Microsoft Word oraz Power Point Tak Tak Tak
Zapis wyników do JPEG, BMP, AVI Tak Tak Tak