Program SOLIDWORKS Simulation

Przeprowadzaj sprawne symulacje wytrzymałościowe przygotowanych modeli, jednocześnie zachowując znaczną solidność wyników. Znajduj precyzyjną solucję skomplikowanych złożeń.

Proste w użyciu funkcje analizy strukturalnej
osadzone w CAD wspomagają liczne narzędzia i rozwiązania.

Wyślij zapytanie

O programie

SOLIDWORKS Simulation posiada szeroki wachlarz funkcji, który umożliwia analizę wytrzymałościową projektowanych produktów dostosowaną do potrzeb klienta. Możliwe jest wykonanie skomplikowanych analiz m.in. częstotliwościowych, termicznych, wyboczeniowych, statycznych, zmęczeniowych, nieliniowych, testów upuszczenia, projektów zbiornika ciśnieniowego, a także dynamiki liniowej.

Oparty na jednym z najszybszych solverów obliczeniowych, który zapewnia rzetelność wygenerowanych wyników symulacji oraz wysoką wydajność, dzięki czemu nawet średnio zaawansowane procesy nie wymagają wysokich parametrów sprzętowych.

Narzędzie Simulation jest kompletnie zintegrowane z SOLIDWORKS. Intuicyjny interfejs umożliwia sprawnie i bezproblemowo przygotować model do analizy. Wygenerowane wyniki cechuje wysoka wartość merytoryczna, a także atrakcyjność wizualna. Efekty symulacji mogą być przedstawione w wieloraki sposób, przez co można wyeksponować odpowiednie parametry badanego modelu. Dodatkowo istnieje możliwość porównania równolegle kilku wyników przeprowadzonych badań, dzięki czemu łatwiej jest dokonać wyboru najlepszego rozwiązania, aby osiągnąć lepszą optymalizacje produktu.

Wykorzystywany m.in. w przemyśle lotniczym, transportowym, mechanicznym, elektromechanicznym, budowlanym, a także medycznym. SOLIDWORKS Simulation umożliwia zaoszczędzić czas podczas tworzenia projektu, poprawić jego jakość, zredukować koszty testów, zwiększyć dochodowość oraz przyspieszyć jego wprowadzenie na rynek.

Korzyści

Poznaj usprawnienia skomplikowanych analiz strukturalnych, które wpływają na końcową optymalizację produktu.

koszty-solidworks-cwsystems

MINIMALIZACJA KOSZTÓW

Redukcja wydatków związana z powstawaniem licznych prototypów koniecznych do walidacji projektu jest możliwa poprzez zastosowanie obliczeń numerycznych.

integracja-solidworks-cwsystems

INTEGRACJA Z SOLIDWORKS 3D CAD

Dodatek Simulation jest osadzony w oknie SOLIDWORKS 3D CAD, co zwiększa szereg dopełniających możliwości i umożliwia wprowadzanie zmian w geometrii modelu w czasie rzeczywistym.

obliczenia-solidworks-cwsystems

SZEROKI ZAKRES OBLICZEŃ

Obfitość dostępnych rozwiązań pozwala znaleźć dokładną solucję nawet dla najbardziej złożonych projektów konstrukcyjnych.

analiza-solidworks-cwsystems

WYDAJNOŚĆ ANALIZ

Narzędzie symulacji umożliwia bezzwłoczne zdefiniowanie warunków brzegowych analizy, co wpływa na czas realizacji projektu.

Pakiety

SOLIDWORKS SIMULATION STANDARD

SOLIDWORKS Simulation Standard

Zapewnia intuicyjne środowisko wirtualnego testowania do symulacji statycznej, liniowej, wysokocyklonowej wytrzymałości zmęczeniowej oraz ruchu opartego na czasie. Pozwala zaznaczać optymalne zmiany w projekcie w czasie pracy, co upewnia użytkowników o prawidłowym działaniu produktu.

SOLIDWORKS SIMULATION PROFESSIONAL

SOLIDWORKS Simulation Professional

Umożliwia efektywnie badać wydajność konstrukcji za pomocą szerokiej bazy warunków fizycznych. Jest całkowicie wbudowane w SOLIDWORKS 3 CAD, co pozwala na m.in. określenie wytrzymałości mechanicznej produktu, trwałości, wyboczeń, częstotliwości drgań własnych czy testowanie przepływu ciepła.

SOLIDWORKS SIMULATION PREMIUM

SOLIDWORKS Simulation Premium

Pozwala na weryfikację reakcji nieliniowych i dynamicznych, a także obciążeń dynamicznych i materiałów kompozytowych w projektach. Zapewnia na zintensyfikowanie niezawodności produktu poprzez, korzystny z punktu widzenia kosztów, możliwość optymalizacji materiałów lub warunków pracy.

Porównaj pakiety Kliknij, aby rozwinąć

Funkcja SOLIDWORKS Simulation Standard SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
Bezpośrednie połączenie z SOLIDWORKS 3D CAD
Narzędzia wspomagające (wbudowane poradniki, podręczne paski narzędzi)
Dostęp do Pomocy SOLIDWORKS Simulation
Dostęp do Bazy Wiedzy SOLIDWORKS
Wsparcie techniczne
Funkcja SOLIDWORKS Simulation Standard SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
Pełne odwzorowanie zmian w modelu 3D
Dostęp do konfiguracji komponentów
Obsługa zaawansowanej bazy materiałów SOLIDWORKS
Możliwość edycji i uzupełniania materiałów oraz ich właściwości
Funkcja SOLIDWORKS Simulation Standard SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
Części i Złożenia
Modele bryłowe i powierzchniowe
Modele belkowe i kratownice
Komponenty sztywne i wirtualne ściany
Masa skupiona
Importowane typy plików (step, stl, 3ds)
Funkcja SOLIDWORKS Simulation Standard SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
Adaptacyjne metody siatkowania (typ h oraz p)
Kontrola rozmiaru i typu siatki
Diagnostyka poprawności siatki
Narzędzie upraszczania modelu
Siatka automatyczna oraz manualna
Sterowanie zagęszczeniem siatki w wybranych rejonach
Funkcja SOLIDWORKS Simulation Standard SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
Kontakt między częciami z poślizgiem i tarciem
Kontakt między węzłami lub powierzchniami
Pasowanie skurczowe
Warunek wirtualnej ściany
Symulacja połączeń (śruba, sworzeń, spręyna, łożysko)
Kontrola bezpieczeństwa połączeń
Opór termiczny
Kontakt izolowany
Spoina punktowa i krawędziowa
Funkcja SOLIDWORKS Simulation Standard SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
Wypadkowa i składowe przemieszczenia z deformacją
Napręenia vonMises, główne oraz składowe
Kryteria vonMises, Tresca, Mohr-Coulumb dla wsp. Bezpieczeństwa
Odkształcenia główne i składowe, gęstość energii odkształcenia
Wspóczynnik bezpieczeństwa śrub i kołków
Animacja wyników
Narzędzie sondy wyników
Dynamiczne przekroje
Porównywanie wyników z wielu badań
Zapis zdeformowanej geometrii jako czść SOLIDWORKS
Kształt wyboczenia
Rozkład temperatury i strumienia ciepła
Napręenie zlinearyzowane dla badania zbiornika ciśnieniowego
Odpowiedź w funkcji czasu dla Badania upadku
Odpowiedź w funkcji przyrostu obciążenia
Odpowiedź w funkcji czasu lub częstotliwości dla Analizy dynamicznej
Funkcja SOLIDWORKS Simulation Standard SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
Publikacja eDrawings
Konfigurowalne raporty w formacie HTML i DOC
Zapis wyników do JPEG, BMP, AVI i XGL
Szablony oraz biblioteka danych
Eksport do innych aplikacji MES
Funkcja SOLIDWORKS Simulation Standard SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
Ciśnienie i siła (normalne, kierunkowe, nierównomierne)
Obciążenie grawitacyjne, odśrodkowe
Przyspieszenie liniowe i obrotowe
Obciążenie łożyskiem
Obciążenie termiczne dla rozkładu temperatur
Symulacja symetrycznych komponentów
Geometria odniesienia (nieruchoma, cylindryczna, sferyczna i paska)
Podpory przesuwne i nieruchome
Umocowanie łożyskiem kulowym
Temperatura, konwekcja, radiacja, moc cieplna i strumień ciepła
Import wyników przepływu jako obciążeń w statyce i termice
Import temperatur z Badania termicznego do Badania statycznego
Funkcja SOLIDWORKS Simulation Standard SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
Badanie wielotokowe / scenariusz "Co jeśli?"
Doradca symulacji
Metody adaptacyjne zagęszczania siatki
Tabela danych wejściowych dla dowolnych kombinacji
Sensory z alarmem ograniczeń projektowych
Śledzenie trendu
Funkcja SOLIDWORKS Simulation Standard SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
Statyczne napręenia i przemieszczenia z kontaktem
Zmęczenie / Trwałość
Wyboczenie i utrata stabilności
Wymiana ciepła - stacjonarna i niestacjonarna
Analiza częstotliwościowa
Test upuszczenia
Projekt zbiornika ciśnieniowego
Optymalizacja i Badanie Topologii
Uproszczenie 2D - Napręenie i odkształcenie na płaszczyźnie
Analiza dużych przemieszczeń
Materiały nieliniowe / Kompozyty
Dynamika liniowa - Historia modalna, Harmoniczna, Drgania losowe
Plastyczna deformacja
Funkcja SOLIDWORKS Simulation Standard SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
Analiza ruchu oparta na czasie
Analiza ruchu oparta na zdarzeniu
Funkcja SOLIDWORKS Simulation Standard SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
Przetwarzanie wielordzeniowe
Wybór badania do uruchomienia (batch run)
Symulacja przeniesiona (inny komputer w sieci lokalnej)

Funkcje

analiza-statyczna-solidworks-simulation-cwsystems

ANALIZA STATYCZNA

Wyznacza współczynnik bezpieczeństwa, sprawdza przemieszczenia czy wytrzymałość materiałów w zakresie sprężystych odkształceń.

analiza-termiczna-solidworks-simulation-cwsystems

ANALIZA TERMICZNA

Pozwala na badanie wpływu zjawisk przewodnictwa, konwekcji oraz radiacji na powstały model.

analiza-drgan-solidworks-simulation-cwsystems

ANALIZA DRGAŃ

Umożliwia sprawdzenie częstotliwości drgań własnych oraz zjawiska rezonansu, które występują przy cyklicznym obciążeniu.

analiza-podmodeli-solidworks-simulation-cwsystems

ANALIZA PODMODELI

Pozwala na przenoszenie założonych obciążeń globalnych do lokalnych obszarów oraz uzyskanie precyzyjnych wyników.

dynamika-liniowa-solidworks-simulation-cwsystems

DYNAMIKA LINIOWA

Oparta na częstotliwości drgań własnych oraz postaci drgań. Uwzględnia zjawiska bezwładności lub tłumienia.

analiza-zmeczeniowa-solidworks-simulation-cwsystems

ANALIZA ZMĘCZENIOWA

Weryfikuje jak powtarzalność cyklu obciążeń oddziałuje na żywotność projektowanego elementu.

wyboczenie-solidworks-simulation-cwsystems

WYBOCZENIE

Sprawdza reakcje smukłych elementów na zadane obciążenie.

optymalizacja-solidworks-simulation-cwsystems

OPTYMALIZACJA

Umożliwia efektywnie przeprowadzić analizę różnych scenariuszy oraz zoptymalizować projekt.

zbiornik-cisnieniowy-solidworks-simulation-cwsystems

PROJEKT ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO

Specjalistyczna funkcja służy do analizy zbiorników i aparatów ciśnieniowych.

test-upuszczenia-solidworks-simulation-cwsystems

TEST UPADKU

Kontroluje efekty upadku przedmiotu z zadanej wysokości na sztywną podłogę.

Analiza kinematyki

SOLIDWORKS Motion wchodzi w skład pakietu SOLIDWORKS Simulation gdzie całe środowisko jest wspólne i zintegrowane, a wymiana danych CAD zachodzi bez potrzeby konwersji do neutralnych formatów plików typowych dla samodzielnych aplikacji. Pozwala w bardzo prosty sposób skontrolować jak dany produkt będzie zachowywał się w całym cyklu swojej pracy. Zapewnia całkowicie ilościowe informacje na temat:

kinematyka-solidworks-motion-cwsystems

KINEMATYKI

  • Wartości sił, przyspieszeń czy przemieszczeń
  • Pozycję w danym czasie
  • Trajektorię ruchu
dynamika-solidworks-motion-cwsystems

DYNAMIKI

  • Moc niezbędną do wykonania ruchu danym komponentem
  • Reakcje w parach kinetycznych
  • Siły bezwładności

Właściwości materiałowe, które są wykorzystywane w plikach CAD w celu określenia globalnych właściwości fizycznych np. bezwładność całego mechanizmu oraz lokalnych np. bezwładności konkretnych komponentów są wykorzystywane w SOLIDWORKS Motion. Przeprowadza on również samoczynnie wiązania wcześniej określone przy generowaniu złożenia, zamieniając je na właściwe pary kinetyczne.

Co ważne, moduł ten weryfikuje mechanizm w zakresie przenikania w czasie rzeczywistym oraz rekomenduje dokładny czas, miejsce czy też objętość przenikających się komponentów. W przypadku zmiany analizowanej geometrii, oprogramowanie automatycznie to wykryje, a następnie zasugeruje ponowne przeprowadzenie analizy, aby zaktualizować wyniki. W zależności od stopnia skomplikowania danego badania, może to potrwać tylko kilka sekund.

Po wykonaniu analizy ruchu można płynnie przejść do uruchomienia badania strukturalnego komponentów pod obciążeniem wywołanym danym ruchem. Istnieje możliwość bezpośrednio w badaniu ruchu lub automatycznego eksportu wyników np. do badania statyki. Dane te są powiązane z analizą ruchu, przy jakichkolwiek zmianach zostaną zaktualizowane.

Tryby pracy przy definicji Analizy Ruchu:

analiza-ruchu-solidworks-simulation-cwsystems

Analiza oparta na czasie

analiza-ruchu-zdarzenia-solidworks-simulation-cwsystems

Analiza oparta na zdarzeniu

Interfejs

Broszury SOLIDWORKS Simulation

ulotki-solidworks-simulation-cwsystems

Z roku na rok SOLIDWORKS udostępnia coraz to nowe, ulepszone funkcje. Pośród nich znajdują się takie, które zaspokajają potrzeby użytkowników programu. Sprawdź jakie możliwości i usprawnienia zostały zaktualizowane w poszczególnych pakietach.

Licencjonowanie

czasowa-stanowiskowa

Czasowa stanowiskowa

Możliwości
Podczas instalacji licencji użytkownik podaje numer seryjny, następnie oprogramowanie łączy się z serwerem aktywacji SOLIDWORKS i uzyskuje dostęp. Licencja jest ograniczona w czasie, a najkrótszy okres jej wykupienia to 3 miesiące.
Korzyści
Zapewnia elastyczność, ponieważ pozwala na pracę oprogramowania w dowolnym środowisku sieciowym lub niezależnie od niego. Daje możliwość nabycia programu tylko na wybrany okres czasu. Może być ona używana w połączeniu z licencjami wieczystymi.

wieczysta-sieciowa

Wieczysta sieciowa

Możliwości
Polega na korzystaniu z serwera licencji zainstalowanego wewnątrz firmy. W Menedżerze Licencji Sieciowej, po podaniu numeru seryjnego następuje aktywacja puli licencji – jeden sieciowy numer seryjny na kilka licencji.
Korzyści
Serwer licencji nie wymaga stałego dostępu do Internetu, pilnując aby w jednym czasie było uruchomionych tyle stanowisk ile zapewnia licencja, jednak można zainstalować ich więcej. Łatwo można zarządzać pulą licencji, dzięki wydajnemu mechanizmowi SolidNetWork.

wieczysta-stanowiskowa-reczna-aktywacja

Wieczysta stanowiskowa – ręczna aktywacja

Możliwości
Licencja przypisana do konkretnego komputera, jednak możliwy jest jej transfer przez Internet na inne stanowisko. Aktywowana poprzez podanie numeru seryjnego tylko raz, później już nie wymaga dostępu do Internetu.
Korzyści
Umożliwia efektywną pracę w dowolnym środowisku sieciowym. Najlepsza dla umiarkowanej liczby stanowisk. Jednorazowa aktywacja określa zakres dostępnych narzędzi.

wieczysta-stanowiskowa-aktywacja-online

Wieczysta stanowiskowa – aktywacja online

Możliwości
Instalacja wymaga dostępu do Internetu, a licencja przypisana jest do konkretnego użytkownika. Nie ma konieczności podawania numeru licencji, wystarczy zalogować się loginem SOLIDWORKS ID, z którym połączona jest licencja.
Korzyści
Nie ma potrzeby aktywowania i dezaktywowania licencji za każdym razem. Można korzystać z programu na dowolnym urządzeniu, a ustawienia SOLIDWORKS są zsynchronizowane.

Dowiedz się więcej na temat Licencjonowania SOLIDWORKS

Licencjonowanie
aktualizacje-solidworks-cwsystems

Subskrypcja

mysolidworks-solidworks-cwsystems

Dostęp do platformy MySolidWorks oraz portalu klienta

W jednym miejscu znajdują się najlepsze odpowiedzi na pytania dotyczące SOLIDWORKS. Bądź na bieżąco, dziel się doświadczeniem, a tym samym podnoś swoje umiejętności.

Wsparcie techniczne CADWorks Systems

W okresie trwania subskrypcji nasz zespół certyfikowanych specjalistów SOLIDWORKS gwarantuje pomoc w rozwiązaniu każdego problemu związanego z oprogramowaniem.

pomoc-techniczna-solidworks-cwsystems
aktualizacje-solidworks-cwsystems

Uaktualnienia i rozszerzenia oprogramowania

Automatyczne uaktualnienia do najnowszych wersji oprogramowania SOLIDWORKS, wydań czy dodatków Service Pack poprzez powiadomienie e-mail gwarantujące dostęp do tych udogodnień.

Baza wiedzy SOLIDWORKS

Obszerna biblioteka artykułów technicznych, wskazówek, tematów pomocy czy najlepszych praktyk opracowana przez ekspertów SOLIDWORKS.

baza-wiedzy-subskrypcja-solidworks
aktualizacje-solidworks-cwsystems

Dowiedz się więcej o korzyściach subskrypcji SOLIDWORKS

Subskrypcja