O programie

Zmierz wpływ projektów na środowisko w całym cyklu życia produktu - w tym wpływ materiałów, produkcji, montażu, transportu, użytkowania produktu i utylizacji.

Analizuj wpływ produktów na środowisko z poziomu SOLIDWORKS 3D CAD z ocenami cyklu życia SOLIDWORKS Sustainability. Bazując na narzędziach Sustainability Xpress, SOLIDWORKS Sustainability oferuje dodatkowe możliwości, takie jak analiza złożeń, ocena trybu transportu i inne analizy parametrów, w tym zużycie energii w fazie montażu i użytkowania.

Wyniki można zapisać dla każdej konfiguracji, co pozwala na łatwe porównanie, wpływ części można wyróżnić w zespole, co pozwala na ciągłą ocenę trwałości projektu. Raporty są generowane automatycznie, co pozwala na zwięzłą komunikację w zakresie zrównoważonego rozwoju z kolegami.

SOLIDWORKS Sustainability wykorzystuje złotą bazę danych środowiska GaBi LCA z PE International z dostępem do aktualizacji w miarę ich udostępniania, bazy danych LCA można zamówić dla niestandardowych materiałów w ramach partnerstwa usług premium z PE International.