O programie

Oprogramowanie SOLIDWORKS PDM wspomaga kontrolę, zarządzanie i udostępnianie coraz większych ilości danych projektowych różnorodnych produktów opracowywanych przez dzisiejsze bogate w informacje organizacje, dzięki wykorzystaniu lepszych i bardziej zautomatyzowanych narzędzi 3D CAD.

Systemy zarządzające danymi produktu wykonują wiele zadań wspomagających współpracę, kontrolę, łączenie i komunikację w całej organizacji technicznej. Więcej korzyści z systemu zarządzania można uzyskać rozpoczynając pracę z inteligentną przechowalnią PDM od SolidWorks.

Biznes co dzień

Czy przechowujesz dane projektowe i produkcyjne na dysku sieciowym, aby mogły być wykorzystywane przez wszystkich współpracowników? Ponieważ masz doświadczenie związane z koniecznością kontroli dostępu przez administratora przy zapewnieniu reszcie zespołu łatwego wykorzystania, przyjąłeś scentralizowane podejście i umieściłeś gotowe projekty w sieci, np. w lokalizacji F:\Produkcyjne. To podejście jest podobne do przechowywania plików w zamkniętym segregatorze. Są one zupełnie bezpieczne, nie są rozproszone na wielu lokalnych dyskach sieciowych, a dział informatyczny może regularnie tworzyć kopie zapasowe na nośnikach zewnętrznych lub dyskach optycznych. Ponadto można zauważyć, że zamiast statycznego zalegania, wiele plików podlega aktualizacjom i są ponownie wykorzystywane w nowych projektach. Z myślą o tym opracowałeś standardowy obieg dokumentów, w którym użytkownicy mogą pobrać plik i pracować na nim, podczas gdy plik jest znajduje się w tymczasowym katalogu, takim jak F:\W Edycji. Administrator nadaje różne uprawnienia do każdego katalogu sieciowego, takie jak „tylko do odczytu”. Zatwierdza przetworzone pliki do wysłania i zapewnia, że powracają one do folderu F:\Produkcyjne.

Jednak taki system ręcznego pobierania i zwracania plików jest podatny na błędy; może zostać otwarta niepoprawna wersja, niektóre zmiany nie są śledzone lub współpracownik zmienia nazwę pliku – wszystkie te błędy powodują wydłużenie czasu i zmniejszenie precyzji wykonywania zadań. Aby zminimalizować liczbę błędów, należy zastosować system zarządzania danymi produktu (PDM – product data management). W celu rzeczywistej poprawy wydajności procesu zarządzania projektem powinieneś skorzystać z inteligentnej przechowalni SolidWorks®, która dostępna jest w systemie SolidWorks PDM.

Tak jak w „zamkniętym segregatorze” zawartym w folderze F:\Produkcyjne, przechowalnia również przechowuje pliki w centralnej lokalizacji ale podobnie jak model 3D CAD zapewnia bogactwo informacji wykraczających poza płaski rysunek na papierze. Inteligentna przechowalnia PDM zapewnia wiele funkcji zwiększających możliwości hierarchicznego przechowywania plików. W ten sposób inżynierowie i projektanci mogą skoncentrować się na projekcie, a nie na zadaniach administracyjnych.

Wybrane dla Ciebie korzyści

  • Skrócenie czasu przygotowania dokumentacji. Zastosowanie wszystkich narzędzi SOLIDWORKS PDM pozwala skrócić czas potrzebny na przygotowanie dokumentacji, wprowadzanie zmian projektowych, czy przeszukiwanie zasobów w celu znalezienia aktualnych informacji potrzebnych w różnych procesach zachodzących w firmie
  • Bezpieczeństwo danych. Dane zgromadzone w SOLIDWORKS PDM są przechowywane na dedykowanym serwerze. Dostęp do danych realizowany jest poprzez indywidualne konta użytkowników, z których każdy może mieć indywidualny zestaw uprawnień
  • Kontrola dostępu. Dostęp do danych zabezpieczony jest na kilu poziomach. Uprawnienia użytkowników można kontrolować na poziomie dostępu do katalogów, położenia pliku w obiegu dokumentacji, czy innych grupowych uprawnień. Użytkownicy bez uprawnień, nie mają możliwości wprowadzenia nieautoryzowanych zmian, a system dba o to aby dane dla użytkowników były dostępne w odpowiednim miejscu i czasie
  • Inteligentny obieg dokumentacji. Zastosowanie elektronicznych obiegów dokumentacji pozwala zbudować proces zatwierdzania dokumentacji do produkcji, jednocześnie kontrolując kto i kiedy może zobaczyć, edytować, czy wykonać inną operację na plikach. Obiegi dokumentów pozwalają na stworzenie procedur odnoszących się do dowolnego rodzaju plików, dając elastyczność pracy z dowolnymi plikami potrzebnymi w procesie projektowym, czy produkcyjnym

Pakiety

Funkcja SOLIDWORKS PDM Standard SOLIDWORKS PDM Professional
Klient Edytora CAD (CAD Editor) Tak Tak
Klient Pomocnika (Contributor) Tak Tak
Klient Podglądu (Viewer) Tak Tak
Klient Web Nie Tak
Dodatek SOLIDWORKS Tak Tak
Dodatek DraftSight Tak Tak
Integracja z SW Electrical Nie Tak
Integracja Nie Tak
Dodatek AutoCAD Nie Tak
Dodatek Inventor Nie Tak
Konektor Pro/E Nie Tak
Wsparcie plików SolidEdge Nie Tak
Dodatek Microsoft Office Nie Tak
Podgląd eDrawings Tak Tak
eDrawings Professional Nie Tak
Integracja zewnętrznego podglądu Nie Tak
Podgląd wielu dokumentów Nie Tak
Zintegrowane narzędzie wyszukiwania Tak Tak
Dedykowane narzędzie wyszukiwania Nie Tak
Wyszukiwanie zawartości (Indeksowanie) Nie Tak
Wyszukiwanie ulubionych Nie Tak
Wiele obiegów* Tak Tak
Stany obiegu** Tak Tak
Schematy rewizji (wersji plików)*** Tak Tak
Działania przejściowe**** Tak Tak
Zatwierdzanie jednoczesne Nie Tak
Powiadomienia - Odebrane PDM (Baza Danych) Tak Tak
Powiadomienia - Email (SMTP) Nie Tak
Automatyczne zadania***** Tak Tak
Automatyczny import/eksport danych Nie Tak
Kategorie pliku Nie Tak
Etykiety wersji Nie Tak
Szablony Nie Tak
Numery seryjne Nie Tak
Swobodna wersja Tak Tak
Replikacja zdalna Nie Tak
Tryb Offline Tak Tak
Generator Raportów Nie Tak
Nazwana lista materiałów Nie Tak
Dostosowanie menu i paska narzędzi Nie Tak
Interfejs programowania aplikacji (API) Nie Tak
Wsparcie dla niestandardowych dodatków Nie Tak
Makra wysyłki Nie Tak
Wsparcie dla MS SQL Express Tak Nie
Wsparcie dla MS SQL Standard Nie Tak
Logowanie przez Active Directory oraz LDAP Nie Tak

* Dla PDM Standard max. 1 obieg

** Dla PDM Standard max. 10 stanów

*** PDM Standard max. 2 schematy rewizji

**** W PDM Standard - ograniczone

***** Dla PDM Standard - ograniczone

Rodzaje licencji

Funkcja SOLIDWORKS PDM Viewer SOLIDWORKS PDM Contributor SOLIDWORKS PDM CAD Editor
Wyszukiwanie dokumentów Tak Tak Tak
Wtyczka do programów CAD (innych niż SOLIDWORKS)* Tak
Zintegrowany podgląd plików w oknie Windows Tak Tak Tak
Dodawanie i modyfikacja plików Tak Tak
Możliwość wyewidencjonowania / zaewidencjonowania plików Tak Tak
Korzystanie z obiegów dokumentów Tak Tak Tak
Narzędzie Administracji Tak Tak Tak
Bezpieczny dostęp Tak Tak Tak
*Tylko SOLIDWORKS PDM Professional

Funkcjonalności

Potężne narzędzia wyszukiwania
Wielką mocą SolidWorks PDM jest możliwość szybkiego i szczegółowego przeszukiwania zasobów w celu znalezienia potrzebnych informacji. Skraca to czas wymiany danych, oraz pozwala na szybkie i łatwe wykorzystanie już istniejących danych, czy modeli w nowych produktach i projektach.
Elastyczne obiegi dokumentacji
Obiegi dokumentacji pozwalają zorganizować wymianę informacji pomiędzy różnymi użytkownikami i zorganizować procesy zatwierdzania, przy pomocy których każdy z pracowników będzie miał dostęp do danych w odpowiednim czasie i miejscu.
Skalowalość
SOLIDWORKS PDM jest rozwiązaniem, które wraz z rozwojem firmy i wzrostem zapotrzebowania na nowe funkcjonalności, można rozwijać. Przygotowaliśmy oprogramowanie tak by spełniło twoje bieżące i przyszłe oczekiwania.
Łączenie danych i informacji
Informacje z PDM mogą być udostępnione dla innych programów czy systemów, które pracują w Twojej firmie. Wymiana danych może być dwukierunkowa, zrealizowana poprzez export, import danych, czy bezpośrednią integrację baz danych.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo danych jest dla nas najważniejsze, dlatego system zabezpieczony jest na wielu poziomach. Zaczynając od indywidualnych kont użytkowników, przez przydzielanie uprawnień w zależności od kompetencji, kończąc na kopiach zapasowych.
Replikacja
W celu zapewnienia szybkiej i dynamicznej wymiany informacji oraz dla płynności pracy w przypadku firm z wieloma oddziałami i lokalizacjami, wspieramy specjalne rozwiązania pozwalające na replikację danych pomiędzy różnymi placówkami.
Kompleksowość
Wszystko co potrzebujesz do wdrożenia SOLIDWORKS PDM dostajesz w jednym komplecie. Od strony oprogramowania (serwer licencji, licencje oprogramowania, bazy danych), instalacji, integracji, szkoleń, dostarczamy za jednym razem.
Szybki zwrot z inwestycji
Skala wykorzystania SOLIDWORKS PDM w różnych gałęziach przemysłu pozwala nam dostosować go szybko i kompleksowo do wielu zastosowań. Doświadczenie we wdrożeniach skraca czas procesu przygotowania. A intuicyjność interfejsu, pozwala użytkownikom szybko zapoznać się z funkcjonalnościami. To wszystko razem sprawia, że SOLIDWORKS PDM bardzo szybko zaczyna pracować na siebie i przynosić wymierne korzyści czasowe i finansowe.