Co nowego w SOLIDWORKS 2021

Przyspiesz innowacje, przyspiesz i usprawnij proces rozwoju produktu dzięki wielu ważnym ulepszeniom.

Ulepszenia SOLIDWORKS 2021

SOLIDWORKS 2021 rozszerza możliwości i przepływy pracy używane na co dzień do projektowania, dokumentacji, zarządzania danymi i sprawdzania poprawności. SOLIDWORKS 2021 zapewnia wydajność, której wymagasz, dzięki czemu możesz szybciej wykonać swoją pracę. Możesz także rozszerzyć swoje możliwości i współpracę, łącząc się z platformą 3D EXPERIENCE. Sprostaj większej liczbie wyzwań i przyspiesz innowacje razem z SOLIDWORKS 2021 i 3D EXPERIENCE WORKS.

3DEXPERIENCE WORKS - Pierwsze spojrzenie

Dzięki 3D EXPERIENCE WORKS Twój proces rozwoju produktu może odbywać się wszędzie. Możesz rozwiązać bardziej złożone wyzwania projektowe. Wspólnie możecie przyspieszyć innowacje. Połącz swoje SOLIDWORKS z mocą platformy 3D EXPERIENCE.

Wybrane nowości SOLIDWORKS 2021

Card Image

SOLIDWORKS 2021 - Doświadczenie użytkownika

SOLIDWORKS jest znany ze swojego intuicyjnego i dostosowywalnego interfejsu użytkownika. ...

Więcej
Card Image

SOLIDWORKS 2021 - Części

Części - w SOLIDWORKS 2021 można teraz tworzyć odgięcia krawędzi konstrukcji blachow...

Więcej
Card Image

SOLIDWORKS 2021 - Wydajność złożenia

Uzyskaj dostęp do złożeń i pracuj nad nimi wydajniej dzięki SOLIDWORKS 2021. Dynamicz...

Więcej
Card Image

SOLIDWORKS 2021 - Wydajność rysowania

Wydajność rysowania - wydajność powiększania i przesuwania dużych rysunków uległa ...

Więcej
Card Image

SOLIDWORKS 2021 - eDrawings

eDrawings przoduje w udostępnianiu pomysłów 3D przy jednoczesnej ochronie własności i...

Więcej
Card Image

SOLIDWORKS 2021 - Visualize

SOLIDWORKS Visualize 2021 zapewnia jeszcze ściślejszą integrację z modelem CAD poprzez...

Więcej
Card Image

SOLIDWORKS 2021 - Composer

Nowością w SOLIDWORKS Composer 2021 jest dodatkowa obsługa konfiguracji, które mają b...

Więcej
Card Image

SOLIDWORKS 2021 - Simulation

SOLIDWORKS Simulation 2021 upraszcza czynności związane z kontaktem i tworzeniem siatki ...

Więcej
Card Image

SOLIDWORKS 2021 - Flow Simulation

Metoda objętości płynu (VOF) stosowana do symulacji przepływów z swobodnie poruszają...

Więcej
Card Image

SOLIDWORKS 2021 - Plastics

SOLIDWORKS Plastics 2021 umożliwia definiowanie definicji materiałów opartych na domeni...

Więcej
Card Image

SOLIDWORKS 2021 - PDM

SOLIDWORKS PDM 2021 umożliwia przeglądanie i dokumentowanie odniesień za pomocą bardzo...

Więcej
Card Image

SOLIDWORKS 2021 - Manage

SOLIDWORKS Manage 2021 zwiększa wydajność zarządzania projektami i współpracę, jak ...

Więcej
Card Image

SOLIDWORKS 2021 - CAM

SOLIDWORKS CAM 2021 zapewnia większą automatyzację hali produkcyjnej dzięki rozszerzon...

Więcej
Card Image

SOLIDWORKS 2021 - Routing

Prawie wszystkie produkty są teraz zelektryfikowane. Jak więc elektronika łączy się z...

Więcej
Card Image

SOLIDWORKS 2021 - Electrical

SOLIDWORKS 2021 Electrical Schematic Nowy menedżer typów zacisków pozwala nam zdefiniow...

Więcej
Card Image

Oferty 3D EXPERIENCE SOLIDWORKS

Przyszłość Twojej firmy to współpraca? podobnie jak nowe oferty SOLIDWORKS: Intuicyjn...

Więcej
Card Image

SOLIDWORKS 2021 - Model Based Definition

SOLIDWORKS MBD 2021 rozszerza możliwości organizowania danych produktu i produkcji (PMI)...

Więcej
Card Image

SOLIDWORKS 2021 - Narzędzia produktywności złożeń

Nowe narzędzia produktywności dla złożeń w SOLIDWORKS 2021 zapewniają lepszą kontro...

Więcej
Card Image

SOLIDWORKS 2021 - Tryb detalowania i zachwycające rysunki

Udoskonalenia trybu detalowania - wprowadzony w SOLIDWORKS 2020, tryb detalowania dla rysu...

Więcej