Doświadczenie użytkownika (UX)

Wybieranie kolorów dla wyglądów aplikacji zewnętrznych, wyświetlanie i dostosowywanie przetłumaczonych nazw operacji w drzewie Feature Manager czy polecenia w oknie dialogowym to nowe udogodnienia wyróżniające intuicyjny interfejs użytkownika SOLIDWORKS 2021.