SOLIDWORKS Simulation 2021

Rozwiązywanie badań symulacyjnych stało się szybsze i bardziej przenikliwe. Nowe możliwości pozwalają uprościć działania związane z kontaktem oraz tworzeniem siatki podczas wyjściowego przetwarzania, wprowadzając sprawniejsze obliczanie kontaktu i jego stabilizację.