SOLIDWORKS 2021 - Flow Simulation

Metoda objętości płynu (VOF) stosowana do symulacji przepływów z swobodnie poruszającym się interfejsem między dwoma niemieszającymi się płynami została ulepszona w SOLIDWORKS Flow Simulation 2021, umożliwiając uwzględnienie obracających się regionów i dokładniejsze rozwiązywanie symulacji mieszania. W przypadku czynności przetwarzania końcowego odkryj wiele ulepszeń wykresów, które skracają czas tworzenia i modyfikacji wydruku, dzięki czemu można szybciej publikować i udostępniać znaczące wyniki.