SOLIDWORKS Routing 2021

Uzyskano możliwość poprowadzenia wielu przewodów i kabli poprzez uchwyt oraz lepszą kontrolę nad ich rozmieszczeniem. Obsługa zakończeń w tabelach złączy i bibliotece połączeń pozwala na dużą elastyczność tworzenia tras przewodów elektrycznych.