SOLIDWORKS 2021 - Narzędzia produktywności złożeń

Nowe narzędzia produktywności dla złożeń w SOLIDWORKS 2021 zapewniają lepszą kontrolę nad projektami złożeń. Obejmują one nowy, usprawniony Menedżer właściwości wiązań, nowe opcje odstępów dla szyków łańcuchowych oraz opcje synchronizacji dla szykowanych konfiguracji komponentów. Ponadto wprowadzono ulepszenia kontroli wyrównania wiązania i nowe opcje domyślnych ustawień Slot Mate, w tym możliwość zablokowania obrotu wiązań slotów.